Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » SÁNG CHẾ

Hỗ trợ trực tuyến


THÔNG TIN

SÁNG CHẾ

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ pháp lý và kỹ thuật liên quan đến đăng ký và bảo hộ sáng chế, bao gồm các việc:

 • Tra cứu và cung cấp thông tin về khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bao gồm cả việc trả lời hoặc khiếu nại các từ chối trong quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài;
 • Dịch hoặc soạn thảo đặc tả kỹ thuật của sáng chế;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục lixăng hoặc chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục sửa đổi liên quan đến đơn hoặc Bằng độc độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành điều tra các họat động liên quan đến các vi phạm bản quyền;
 • Cung cấp tư vấn pháp lý và đại diện giải quyết khiếu nại, tranh chấp, hành động xâm phạm bằng sáng chế;
 • Các dịch vụ liên quan;

Các đối tượng được bảo hộ là sáng chế

Tại Việt Nam, đối tượng được bảo hộ là sáng chế phải là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình. Nhằm giải quyết một vấn đề xác định, các đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp;
 • Không thuộc các trường hợp không được cấp bằng sáng chế

Các đối tượng đáp ứng các điều kiện bảo hộ sẽ được cấp Bằng độc quyền sáng chế sẽ có hiệu lực 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Các đối tượng không được bảo hộ là sáng chế

Đối tượng không được bảo hộ như là một sáng chế ở Việt Nam trước tiên phải kể đến các đối tượng không phải là giải pháp kỹ thuật, bao gồm:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh;
 • Chương trình máy tính, cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật, quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Bên cạnh đó, các đối tượng là giải pháp kỹ thuật nhưng trái với quy định của nhà nước, trái với đạo đức xã hội và gây tổn hại đến lợi ích cộng đồng, có hại cho quốc phòng an ninh cũng không được bảo hộ sáng chế.

Thời hạn nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế

Việt nam là thành viên của Công ước Paris nên các đơn sáng chế xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris phải được nộp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên;
Việt Nam là thành viên của Hiệp ước sáng chế quốc tế (PCT), Việt Nam cho phép các đơn PCT (áp dụng cả cho Chương I và Chương II) được vào pha quốc gia trong vòng 31 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất. Thời hạn này còn có thể gia hạn thêm 06 tháng.

Thủ tục nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế

Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích:

Giải pháp hữu ích được xem như sáng chế nhỏ ở Việt nam. Cũng giống như các đối tượng bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích là các giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, phải đáp ứng 02 điều kiện:

 • Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Khác biệt về điều kiện bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích không bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo. Hình thức bảo hộ giải pháp hữu ích bởi vậy đã mở ra cơ hội cho các đơn sáng chế không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo theo quy định sẽ có thể chuyển đổi hình thức bảo hộ dưới dạng một giải pháp hữu ích.
Khác với Mẫu hữu ích được bảo hộ tại các quốc gia khác chỉ giới hạn đối với đối tượng liên quan đến hình dạng hoặc cấu trúc của vật phẩm (cơ cấu, thiết bị), giải pháp hữu ích ở Việt Nam có thể ở dạng sản phẩm hoặc quy trình giống như đối tượng được bảo hộ là sáng chế . Bởi vậy, giải pháp hữu ích được coi như như sáng chế nhỏ ở Việt Nam.
Các đối tượng đáp ứng các điều kiện bảo hộ sẽ được cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích sẽ có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Thời hạn nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

Thời hạn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích được áp dụng tương tự với quy định Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế.

Thủ tục nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Translate »