Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Hỗ trợ trực tuyến


THÔNG TIN

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Dịch vụ

Chúng tôi có chuyên gia, luật sư nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp ký và thiết kế bản vẽ liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các dịch vụ dưới đây:

 • Tra cứu và cung cấp thông tin về khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bao gồm cả việc trả lời hoặc khiếu nại các từ chối trong quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài;
 • Dịch hoặc soạn thảo đặc tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục lixăng hoặc chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục sửa đổi liên quan đến đơn hoặc Bằng độc độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về hiệu lực và gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Điều tra, nghiên cứu thị trường liên quan đến các vi phạm Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Cung cấp tư vấn pháp lý và đại diện giải quyết khiếu nại, tranh chấp, hành động xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký;
 • Các dịch vụ liên quan khác;

Các đối tượng được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp

Tại Việt Nam, đối tượng được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp có thể ở dang hình không gian hai chiều hoặc ba chiều, dưới dạng một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm. Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện:

 • Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;
 • Có tính sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp;

Các đối tượng đáp ứng điều kiện bảo hộ sẽ được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Tổng cộng, thời hạn hiệu lực của một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm.
Các đối tượng không được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp

 • Các kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được quyết định bởi chính đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
 • Các hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Lưu ý: các đối tượng là hình dáng bên ngoài của sản phẩm nhưng trái với các chuẩn mực đạo đức xã hội phương hại đến lợi ích cộng đồng, có hại cho quốc phòng an ninh, kiểu dáng của các sản phẩm mang hinh ảnh chân dung của các lãnh tụ, biểu tượng của các quốc gia, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc gia và quốc tế cũng không được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp nếu không được Cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thời hạn nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Việt Nam là nước thành viên của Công ước Paris, các đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris phải được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Thủ tục nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Translate »