Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » DUY TRÌ HIỆU LỰC & GIA HẠN

Hỗ trợ trực tuyến


THÔNG TIN

DUY TRÌ HIỆU LỰC & GIA HẠN

Dịch vụ

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Theo dõi và cập nhật dữ liệu về hiệu lực, thông tin đăng bạ và hạn nộp phí duy trì hoặc gia hạn để kịp thời gửi thông báo cho khách hàng hoặc nộp phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn theo lệnh của khách hàng;
  • Tư vấn pháp lý về thủ tục duy trì hiệu lực sáng chế và gia hạn hiệu lực kiểu dáng hoặc nhãn hiệu;
  • Cung cấp dịch vụ kiểm tra thông tin liên quan phục vụ việc duy trì/gia hạn;
  • Xử lý các trường hợp ngoại lệ và khôi phục hiệu lực cho các văn bằng bảo hộ bị mất hiệu lực do không nộp phí duy trì hoặc gia hạn.

Duy trì hiệu lực sáng chế & Gia hạn hiệu lực kiểu dáng/nhãn hiệu

Trong thời hạn bảo hộ, hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế được duy trì thông qua việc nộp lệ phí duy trì kể từ ngày cấp bằng. Phí duy trì hiệu lực sáng chế được tính theo số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập.

Hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm, kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Phí gia hạn được tính theo số phương án của kiểu dáng công nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm, kể từ ngày hết hạn. Phí gia hạn được tính theo số nhóm hàng hóa/dịch vụ được đăng ký.

Yêu cầu nộp lệ phí duy trì hiệu lực sáng chế hoặc đơn gia hạn kiểu dáng/nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 06 tháng trước ngày hết hạn. Lệ phí duy trì hiệu lực sáng chế hoặc gia hạn kiểu dáng/nhãn hiệu có thể được nộp muộn trong thời gian 6 tháng ân hạn với điều kiện phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì/gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thủ tục duy trì hiệu lực sáng chế và gia hạn hiệu lực kiểu dáng/nhãn hiệu

Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Translate »