Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

Hỗ trợ trực tuyến


THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

Bên cạnh các dịch vụ về sở hữu công nghiệp, chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng đăng ký bảo hộ các quyền sau:

Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

Điều kiện và thời hạn bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tại Việt Nam được quy định phù hợp với công ước Bern và công ước Rome mà Việt Nam là thành viên. Mặc dù việc đăng ký không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả hoặc quyền liên quan nhưng nó có ý nghĩa thiết thực, bởi người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Thủ tục nộp đơn xin đăng ký bảo hộ quyền tác giả/quyền liên quan
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Bảo hộ Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn, đó là dưới hình thức một sản phẩm thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Thiết kế bố trí đang được bảo hộ tại Việt Nam nếu nó là bản gốc và mang tính thương mại.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí phải được nộp trong vòng 02 năm từ ngày thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại lần đầu tiên bất cứ nơi nào trên thế giới do người có quyền đăng ký.

Nộp hồ sơ và thủ tục đăng ký thiết kế bố trí của một mạch tích hợp bán dẫn
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực cụ thể, vùng, địa phương hoặc quốc gia trong đó có điều kiện địa lý chủ yếu thuộc tính chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc tính của sản phẩm.

Nộp hồ sơ và thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Bảo hộ Giống cây trồng

Là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, giống cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam sẽ được gây giống hoặc phát hiện và phát triển, thuộc danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đó là giống mới, khác biệt, đồng nhất, ổn định và có tên gọi thích hợp.

Nộp hồ sơ và thủ tục cấp bằng sáng chế cho giống cây trồng
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Translate »